1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží, dle kupní smlouvy, může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2101920067/2010, vedený u Fio Banky 
  • dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při předání zboží,
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně.

2. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího, uhradit kupní cenu, splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího, nejpozději však do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

3. Při objednávce zboží, může prodávající vyzvat kupujícího k uhrazení zálohy ve výši až 50 % z kupní ceny takového zboží:

  • zboží do 50 000 Kč - kupní smlouva nabyde účinnosti po připsání 30 % z ceny objednaného zboží na účet prodávajícího
  • zboží nad 50 000 Kč - kupní smlouva nabyde účinnosti po připsání 50 % z ceny objednaného zboží na účet prodávajícího

Doplatek ceny za zboží uhradí kupující na místě při předání a to buď v hotovosti nebo kartou. V případě, že kupující při předání odmítne doplatek ceny uhradit, může prodávající dodávané zboží nepředat.

4. Kupující má v případě takto objednaného zboží nárok na informace o dodací lhůtě tohoto zboží. Obvyklá doba dodání u zboží "na objednávku" je 4 - 6 týdnů po uhrazení kupní ceny či zálohy, pokud je tak dohodnuto. Doba dodání u zboží "skladem" je na základě dohody s kupujícím, nejčastěji do 3 pracovních dnů.

5. I v případě platby v hotovosti může prodávající požadovat zálohu kupní ceny zboží ve výši až 50 %. Ta může být uhrazena v hotovosti na provozovně nebo zaslána na bankovní účet prodávajícího, nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Doplatek ceny zboží může kupující uhradit v hotovosti při převzetí. Při platbě v hotovosti bude vždy kupujícímu vystaven pokladní doklad - potvrzení o přijetí hotovosti.

6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Více info viz Obchodní podmínky – V Platební podmínky a dodání zboží